דף הבית
הרשמה יחידות הלימוד על התכנית ערבית מדוברת איך זה עובד צרו קשר
תקנון - מדברים ערבית
1. האתר משמש כמעבדה לשונית אישית ללימוד השפה הערבית.
2. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.
3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי משתמש (להלן: «המשתמש» או «הקונה») באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין האתר.
4. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה באתר, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל ולנהוג לפי התקנון.
המוצרים:
1.רכישת מנוי אישי (1), בדרך נוחה, מהירה, ומזמן לזמן גם במחיר מבצע ליחידות לימוד לשפה הערבית. המנוי למשתמש והינו אישי ולא ניתן להעברה. המנוי מוגבל לזמן. החבילות הניתנות לרכישה הן: מנוי לחודש, מנוי לשלושה חודשים, מנוי לחצי שנה, ומנוי לשנה שלמה. ברכישת מנוי ייפתחו כל היחידות הקיימות באתר. באחריותו של הרוכש לבדוק כמה יחידות קיימות בזמן הרכישה. (בשנתיים הראשונות אנו נעדכן ונעלה יחידות נוספות בכל פעם, בהתאם להעלאת היחידות גם מחירי המנויים עשויים לעלות)
2. המנוי כולל בנוסף גישה לעיתון אקטואליה דיגיטאלי, בשפה הערבית, העיתון מותאם לרמות לימוד שונות, כל גיליון מוקדש לנושא. העיתון כולל פעילויות מקדמות הבנה של השפה והתרבות. העיתון ניתן בחינם כתוספת וחברת סטודיו אפקט-טיב רשאית להפסיק את הוצאתו בכל עת. העיתון מפרסם שני גיליונות בחודש.
3. רכישת מנוי למוסד אקדמי או בית ספר (5). מנוי מסוג זה מאפשר שימוש למספר רב של לומדים בתוך המוסד, כולם ישתמשו באותו שם המשתמש והסיסמא. רק למורים באותו המוסד תהיה גישה לכל יחידות הלימוד גם מביתם.
4. רכישת מנוי לסטודנט שלומד במוסד שרכש את המנוי (6), יציין כי הוא לומד במוסד בעזרת קוד הנחה מיוחד שיונפק לאותו מוסד ויקבל את ההנחה.
5. רכישת מנוי למורה שותף (2). המורה ירכוש את המנוי במחיר מוזל בתשלום חד פעמי. המנוי יישאר פעיל מעבר לשנתו הראשונה רק במידה והמורה גייס לאתר לא פחות משלושה תלמידים בשנה. תלמידים שיובאו לאתר ע"י מורה שותף יזכו להנחה בהירשמם לאתר באמצעות קוד הנחה מיוחד שיונפק לאותו מורה.
6. רכישת מנוי לתלמיד שהגיע באמצעות מורה המלמד בקבוצות פרטיות קטנות (מורה שותף) (3). מנוי זה יקבל הנחה משמעותית ויצטרך לציין את קוד המורה בעת הרכישה.
7. מוצר נוסף: רכישת חבילת תרגולים און ליין. השיעורים מועברים על ידי מורות ששפת אימם ערבית. ניתן לרכוש שיעור בודד, חמישה שיעורים או עשרה (השיעורים מתקיימים עם עוד תלמידים). לכל מורה און ליין יומן שבו ניתן לראות את זמני השיעורים והנושא של כל שיעור. באחריות המשתמש לשבץ את עצמו. המשתמש יקבל תזכורת למייל שלו יום לפני השיעור, ויוכל לצפות בכרטיס אישי (פרופיל אישי) לראות את השיעורים שאליהם השתבץ, (יוכל לראות כמה שיעורים נותרו לו). כאשר יקבל תזכורת יהיה רשום - תזכורת לשיעור מספר 3 מתוך עשרה שיעורים. ניתן לרכוש חבילת שיעורים פרטיים.
8. ניתן להתרשם מכל המוצרים לפני הרכישה. יחידות 1, 6 פתוחות, העיתון פתוח, וניתן לצפות בחלקים משיעור און ליין בוידאו.
9. כל המחירים המוצגים בדף המכירה כוללים מע"מ.
אופן הרכישה:
1. כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות מהמיקום הרלוונטי שבאתר. לאחר מכן יש להקליד את הפרטים הרלוונטים בדף ההזמנה, כגון: שם, תעודת זיהוי, כתובת, כתובת אינטרנט, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. לאחר מילוי הפרטים הנ"ל הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה"
2. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא ניתן יהיה להבטיח את ביצוע ההזמנה בזמן הנקוב.
הסכם זה הינו הסכם מותנה: חיוב המשתמש בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי לאחר ביצוע הפעולה. לתשומת לב המשתמש: הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
אספקת המוצרים:
1. האתר ו/או מי מטעמו ידאגו לפתיחת המנוי עד 24 שעות לאחר הרכישה.
2. האתר ו/או מי מטעמו יהיו אחראיים לקיום השיעורים און ליין. בכל מקרה של ביטול שיעור יזוכה המשתמש בשיעור חלופי.
שירות לקוחות
לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר בדואר אלקטרוני effectiv@gmail.com בטלפון 09-7464364 או בפקס 09-7464365 והמצוינים גם באתר. נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירות הפונים בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
כשרות להשתמש באתר:
כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו של המשתמש באתר כאילו קיבל את אישורו המפורש של האפוטרופוס לכך.
2. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי ו/או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש
1. בעבור ההרשמה לאתר המשתמש יתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה את המשתמש בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן מתבקש המשתמש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, ת.זהות, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי והכל כמפורט באתר.
2. המידע הנ"ל יועבר למשרדי האתר ומובטחת סודיות.
3. מעבר לשימוש הנ"ל, מתחייב האתר שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאה, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
4. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטת האתר ו/או הנובעים מכח עליון, האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או לקונה ו/או למי מטעמם אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
ביטול עסקה
1. ניתן לבטל עיסקה עד 14 יום מרכישתה.
2. אין אפשרות לעצור את זמן המנוי לאחר שעברו שבועיים מיום הרכישה.
3. אין אפשרות לקבל שיעור און ליין אם המשתמש לא «הופיע» לשיעור.
זכויות יוצרים:
1. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה מפורשת בכתב ומראש.
במקרה של חילוקי דעות או תביעה:
1. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
סטודיו אפקט-טיב בע"מ וצוות האתר מאחל לכם למידה נעימה ומהנה!


אני מאשר כי קראתי את התקנון ואני מסכים לתנאים הרשומים בו:

 
x

כניסה לאתר

קבלו עכשיו את היחידה הראשונה חינם - הרשמו כאן
היחידה הראשונה הינה חינמית ותשאר כך לנצח - אין התחייבות ואין צורך בכרטיס אשראי
Alternate Text
Alternate Text

הנהלת האתר מתחייבת שלא לשתף/לחלוק/להעביר את פרטיך לצד שלישי
Alternate Text
רוצה לקבל מידע אודות חידושים באתר ותרבות ערבית (ניתן לבטל בכל עת)
Alternate Text
תמונה ללימוד ערבית
"לא האמנתי שאפשר ללמוד שפה דרך האינטרנט. לא רק שאפשר, זה אפילו כיף גדול!"

- שרון טלמור, מדריכת טיולים
רשום כבר במערכת? לחץ כאן להמשך